Wersja Polska
Dafin finanse ksiegowość rachunkowość
Formularz kontaktowy
Usługi księgowe w zakresie
 • Prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • opracowanie zasad polityki rachunkowości na podstawie analizy potrzeb klienta,
  • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
  • dokonywanie zapisów w ewidencjach syntetycznych i analitycznych,
  • rozliczanie należności i zobowiązań,
  • ustalenie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych,
  • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
  • sporządzanie planów amortyzacji i prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • dokonanie zamknięcia roku obrachunkowego – sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej,
  • sporządzanie zeznań rocznych,
  • sporządzanie przelewów dotyczących zobowiązań publiczno-prawnych
 • Prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu
  • dokonywanie zapisów w ewidencji ryczałtu lub PKPiR,
  • sporządzanie planów amortyzacji i prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • ustalenie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
  • prowadzenie ewidencji VAT,
  • sporządzanie miesięcznych deklaracji oraz rocznych zeznań podatkowych,
  • sporządzanie przelewów dotyczących zobowiązań publiczno-prawnych
 • Obsługi kadrowo-płacowej
  • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, dzieła,
  • sporządzanie list płac,
  • prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców,
  • prowadzenie kartoteki pracowników wraz z konieczną dokumentacją,
  • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników i dokumentacji zwolnień od pracy,
  • prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych,
  • prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
  • sporządzanie dokumentacji do listy płac,
  • sporządzanie deklaracji na potrzeby ZUS i urzędów skarbowych,
  • sporządzanie zeznań rocznych pracowników,
  • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu pracowników,
  • przygotowanie przelewów na rachunki bankowe pracowników lub gotówkowych dowodów wypłat
# przewiń do góry
INFORMACJE Z KRAJU

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2020-09-21 18:48)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2020-09-21
USD 3,7963 +1,01%
EUR 4,4800 +0,51%
CHF 4,1560 +0,44%
GBP 4,8759 -0,11%
Wspierane przez Money.pl
Biuro: dafin@dafin.com.pl Telefon: +48 605 551 380